บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SINGKHON

 

SINGKHON BORDER AREA

โครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Location  : ด่านชายแดนสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Client      : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Scope     : การศึกษาแผนหลัก/การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม/การษึกษาความเหมาะสม/การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด