PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

LANSAK

 

LANSAK UTHAITHAIN/BANGKOK FISH/MAHASAWAT/BANGKOKNOI/HUAHIN

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

Location : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี/สะพานปลากรุงเทพ/คลองทวีวัฒนาและครองมหาสวัสดิ์/คลองบางกอกน้อย/ท่าเทียบเรือเชื่อมโยงพัทยา-ชะอำ-หัวหิน

Client     : กรมการท่องเที่ยว

Scope    : ผังพื้นที่เฉพาะ การสำรวจ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ออกแบบรายละเอียด/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม