บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

LANSAK

 

LANSAK UTHAITHAIN/BANGKOK FISH/MAHASAWAT/BANGKOKNOI/HUAHIN

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

Location : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี/สะพานปลากรุงเทพ/คลองทวีวัฒนาและครองมหาสวัสดิ์/คลองบางกอกน้อย/ท่าเทียบเรือเชื่อมโยงพัทยา-ชะอำ-หัวหิน

Client     : กรมการท่องเที่ยว

Scope    : ผังพื้นที่เฉพาะ การสำรวจ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ออกแบบรายละเอียด/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม