PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอ่าวบางละมุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศแห่งใหม่

BANGLAMUNG 2

 

BANGLAMUNG

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอ่าวบางละมุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศแห่งใหม่

Location : พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Client    : องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม