PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือบ้านด่านใหม่ เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

EN BAN DAN MAIBAN DAN MAI

โครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือบ้านด่านใหม่ เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Location : ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Client : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope : Detail Design, Environmental Study