บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงข่ายเชื่อมโยง เส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องที่ยว (ถนนสิริราชย์เชื่อมถนนหมื่นเงิน) จังหวัดภูเก็ต

PHUKET

 

PHUKET

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงข่ายเชื่อมโยง เส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องที่ยว (ถนนสิริราชย์เชื่อมถนนหมื่นเงิน) จังหวัดภูเก็ต

Location : ถนนสิริราชย์เชื่อมถนนหมื่นเงิน จังหวัดภูเก็ต

Client    : จังหวัดภูเก็ต

Scope   : Feasibility Study, Environmental and Detailed Design