บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงข่ายเชื่อมโยง เส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องที่ยว (ถนนสิริราชย์เชื่อมถนนหมื่นเงิน) จังหวัดภูเก็ต

PHUKET

 

PHUKET

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงข่ายเชื่อมโยง เส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องที่ยว (ถนนสิริราชย์เชื่อมถนนหมื่นเงิน) จังหวัดภูเก็ต

Location : ถนนสิริราชย์เชื่อมถนนหมื่นเงิน จังหวัดภูเก็ต

Client    : จังหวัดภูเก็ต

Scope   : Feasibility Study, Environmental and Detailed Design