บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กิจกรรมศึกษาและออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวถนนติณสูลานนท์

TINSULANONDA BRIDGE

 

TINSULANONDA BRIDGE

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กิจกรรมศึกษาและออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวถนนติณสูลานนท์

Location : ถนนติณสูลานนท์ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

Client     : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Scope    : ศึกษา สำรวจ-ออกแบบเบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียด/ประมาณราคาค่าก่อสร้าง