PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

NAKHON RATCHASIMA

 

NAKHON RATCHASIMA

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

Location : เทศบาลนครราชสีมา

Client : จังหวัดนครราชสีมา

Scope : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม