PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (ด้านตะวันออก)

EN MAHASARAKHAM BYPASSMAHASARAKHAM BYPASS

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (ด้านตะวันออก)

Location : อำเภอเมืองมหาสรคาม จังหวัดมหาสารคาม

Client : กรมทางหลวง

Scope : Detail Design, IEE