PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ProjecUP h

BANGWAD BANGNIEWDAM

 

BANGWAD & BANGNIEWDAM

โครงการออกแบบวางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

Location : เขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

Client    : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Scope    : Master Plan, Detail, Feasbility Study

 

 

 

HIGH END CAMP SITE

 

HIGH-END CAMP SITE

โครงการศึกษารายละเอียดเพื่อพัฒนา High-End Camp Site บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดวนกร Sea Village บริเวณปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อภิมหาประภาคาร และ Diving Center บริเวณเขามัทรี

Location : อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขามัทรี หาดภราดรภาพ จังหวัดชุมพร

Client    : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Scope    : วางผังแม่บท/ศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบเบื้องต้น

 

 

 

RIVIARA

 

RIVIARA

โครงการศึกษา สำรวจและวางแผนแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย

Location : พื้นที่ท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย

Client    : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

Scope    : วางแผนแม่บท/ออกแบบเบื้องต้น/ศึกษาความเหมาะสม

 

 

 

 

KOH SICHANG ISLAND

 

KOH SICHANG ISLAND

โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะหมู่เกาะสีชัง

Location : ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง พื้นที่ประมาณ 8 ตร.กม.

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : วางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

PATTAYA 4

 

PATTAYA

โครงการศึกษาและจัดทำผังแม่บทการคมนาคมขนส่งในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Location : พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Client    : องการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : การศึกษาแผนหลัก/การศึกษาความเหมาะสม/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม