PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ProjecUP h

SINGKHON

 

SINGKHON BORDER AREA

โครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Location  : ด่านชายแดนสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Client      : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Scope     : การศึกษาแผนหลัก/การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม/การษึกษาความเหมาะสม/การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด

 

 

 

LANSAK

 

LANSAK UTHAITHAIN/BANGKOK FISH/MAHASAWAT/BANGKOKNOI/HUAHIN

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

Location : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี/สะพานปลากรุงเทพ/คลองทวีวัฒนาและครองมหาสวัสดิ์/คลองบางกอกน้อย/ท่าเทียบเรือเชื่อมโยงพัทยา-ชะอำ-หัวหิน

Client     : กรมการท่องเที่ยว

Scope    : ผังพื้นที่เฉพาะ การสำรวจ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ออกแบบรายละเอียด/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

PATTAYA

 

PATTAYA

โครงการศึกษาและออกแบบการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล (ระยะที่ 2)

Location  : พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Client      : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope     : การศึกษาแผนหลัก/การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

PATTAYA 2

 

PATTAYA

โครการศึกษาและการจัดทำแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Location : พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Client     : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : การศึกษาแผนหลัก/การศึกษาความเหมาะสม/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม