บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการออกแบบวางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

BANGWAD BANGNIEWDAM

 

BANGWAD & BANGNIEWDAM

โครงการออกแบบวางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

Location : เขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

Client    : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Scope    : Master Plan, Detail, Feasbility Study