บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการออกแบบวางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

BANGWAD BANGNIEWDAM

 

BANGWAD & BANGNIEWDAM

โครงการออกแบบวางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

Location : เขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

Client    : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Scope    : Master Plan, Detail, Feasbility Study