บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการศึกษารายละเอียดเพื่อพัฒนา High-End Camp Site บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดวนกร Sea Village บริเวณปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อภิมหาประภาคาร และ Diving Center บริเวณเขามัทรี

HIGH END CAMP SITE

 

HIGH-END CAMP SITE

โครงการศึกษารายละเอียดเพื่อพัฒนา High-End Camp Site บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดวนกร Sea Village บริเวณปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อภิมหาประภาคาร และ Diving Center บริเวณเขามัทรี

Location : อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขามัทรี หาดภราดรภาพ จังหวัดชุมพร

Client    : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Scope    : วางผังแม่บท/ศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบเบื้องต้น