บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการศึกษาออกแบบถนนเลียบเมืองในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

PATTAYA 3

 

PATTAYA

โครงการศึกษาออกแบบถนนเลียบเมืองในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Location  : บ้านนาจอมเทียน-บ้านบึงวัดห้วยใหญ่-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

Client      : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน): อพท.

Scope     : การศึกษาแผนหลัก/การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด/การศึกษาความเหมาะสม/ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น/การมีส่วนร่วม